1. สิ่งที่จะต้องนำไปในการฝึก
 2. เสื้อยืดรองใน 4 ตัว
 3. ชุดฝึกสำรอง 1 ตัว
 4. กางเกงชั้นใน 5 ตัว
 5. ถุงเท้า 3-4 คู่
 6. ผ้ายางรองนอน 1 ผืน
 7. ผ้าห่ม 1 ผืน
 8. ผ้าเช็ดตัวหรือผ้าขะม้า 1 ผืน
 9. แปรงสีฟัน ยาสีฟัน ขันน้ำ สบู่ ยากันยุง แป้ง
 10. ไฟฉาย
 11. สมุดพกเล็ก ปากกา
 12. ช้อน
 13. สายรัดแว่นตา (สำหรับผู้ที่สวมแว่นตา)
 14. ยารักษาโรคประจำตัว
 15. เงินไม่เกิน 200 บาท (ไม่ควรนำเหรียญไป)

สิ่งที่ห้ามนำไปในค่ายฝึกโดยเด็ดขาด

1.โทรศัพท์มือถือหรือเครื่องมือสื่อสารทุกชนิด

2.เครื่องมือสร้างความบันเทิงทุกชนิด

3.อาวุธและของมีคมทุกชนิด

4.ของมึนเมาและยาเสพติดทุกชนิด

5.เครื่องประดับและของมีค่าทุกชีวิต


Advertisements

นศท.หญิง

22 มกราคม 2552
07.30 น. >> นัดหมายที่โรงเรียน พร้อมสัมภาระ
07.45 น. >> เดินทางไปสนามฝึกด้วยรถของโรงเรียน
08.15 น. >> รายงานตัวเข้ารัการฝึก

22 – 24 มกราคม 2552 >> เข้ารับการฝึกตามตารางการฝึกของศฝ.นศท.มทบ.42

24 มกราคม 2552

15.00 น. >> พิธีปิดการฝึก
16.00 น. >> เดินทางกลับด้วยรถของโรงเรียน

นศท.ชาย 30 มกราคม 2552

07.00 น. >> นัดหมายที่โรงเรียน พร้อมสัมภาระ
07.30 น. >> เดินทางไปสนามฝึกดวยรถโพธิ์ทอง (เช่า)
08.00 น. >> รายงานตัวเข้ารับการฝึก

30 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์ 2552

3 กุมภาพันธ์ 2552

15.00 น. >> พิธีปิดการฝึก
16.00 น. >> เดินทางกลับด้วยรถโพธิ์ทอง (เช่า)

———————————————————————————————————————————

นศท. สถานศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย กลุ่มวันอังคาร มีกำหนดการฝึกยิงปืนด้วยกระสุนจริง ตามวันและเวลา ดังนี้

นศท.ชั้นปีที่ 3 ชาย,หญิง ทำการฝึกในวันอังคารที่ 18 พ.ย. 2551 ช่วงบ่าย

นศท.ชั้นปีที่ 1 ชาย,หญิง ทำการฝึกในวันอังคารที่ 25 พ.ย. 2551 ช่วงบ่าย

นศท.ชั้นปีที่ 2 ชาย,หญิง ทำการฝึกในวันอังคารที่ 2 ธ.ค. 2551 ช่วงบ่าย

ณ สนามยิงปืน มณฑลทหารบกที่ 42 ค่ายเสนาณรงค์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

นศท.ชั้นปีที่ 3 สถานศึกษาวิชาทหารโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย นำเอกสาร หลักฐานสำหรับขึ้นทะเบียนกองประจำการและนำปลดนักศึกษาวิชาทหารเป็นกองหนุน ไปในวันอังคารที่ 11 พ.ย. 2551

โดยต้องนำเอกสารไป ดังนี้

1.ใบสำคัญทหารกองเกิน(สด.9)ฉบับจริง 1 ฉบับ (ยื่นขอได้ที่สัสดีอำเภอ)

2.สำเนาใบสำคัญทหารกองเกิน (สด.9) 2 ฉบับ

3.หนังสือรับรองว่ากำลังศึกษาชั้น…. ฉบับจริง 1 ฉบับ

4.สำเนาหนังสือรับรองว่ากำลังศึกษา 2 ฉบับ

5.รูปถ่าย 3×4 ซม.  หน้าตรง ไม่สวมหมวก ถ่ายครึ่งตัว ปล่อยแขนเสื้อ พร้อมเขียนชื่อสกุล โรงเรียนหลังรูป 2 รูป

6.สำเนาทะเบียนบ้านของนศท. 2 ฉบับ

7.สำเนาทะเบียนบ้านบิดา-มารดา 2 ฉบับ

9.เอกสารหลักฐานอื่น ๆ ถ้ามี เช่น หนังสือเปลี่ยนชื่อสกุลนศท. หรือของบิดา-มารดา เป็นต้น อย่างละ 2 ฉบับ

นักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปี เริ่มฝึกนศท.ภาคเรียนที่ 2 วันที่ 4 พฤศจิกายน 2551

สำหรับนศท.ชั้นปีที่ 3 ขอให้จัดเตรียมหลักฐานการยื่นนำปลดให้พร้อม เพื่อมอบในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2551

รับสมัครนศท.ปี 1 ไปปลูกป่า ที่ตำบลบาโรย อำเภอสะเดา วันที่ 2 สิงหาคม 2551 หากนศท.คนใด สนใจจะเข้าร่วมกิจกรรม ให้ติดต่อได้ที่ห้องกองพันนศท.หรือห้องบริการ

โหลดเอกสาร Brand summer camp 2008 คลิกเลย!!

รวมทุกวิชา มีทั้งเนื้อหา แบบฝึกหัด และเฉลย เรียบร้อย ตรงข้อสอบ O-net

ขอแสดงความยินดีกับ…

Read the rest of this entry »

1. รับรายงานตัวตั้งแต่ 11.50 – 12.20 น. ณ ห้องกองพันนศท.

2. นศท.ทุกคนต้องไปรายงานตัวมากกว่า 80% ของวันที่ไปเรียน

3. โดยต้องปฏิบัติดังนี้

3.1 แต่งชุดนศท.เรียบร้อย ใส่หมวก ขัดหัวเข็มขัด ขัดรองเท้าเรียบร้อย
3.2 เข้าแถวให้เป็นระเบียบ
3.3 กล่าวรายงานตัว ห่างจากจุดรับรายงาน 3 ก้าว
3.4 กล่าวรายงานตัว ด้วยเสียงที่ชัดเจน พร้อมแสดงการเคารพ ดังนี้
” ผม นศท.ไกวัล บิลเดช ชั้น ม.6/7 ครับผม”

4. หลังจากนั้นให้ไปตั้งแถวตอนเรียงสอง โดยมีนศท.คุมแถว 1 นาย แต่ละ ๆ แถวยาวไม่เกิน 10 นาย

5. เมื่อจัดแถวเรียบร้อยแล้ว นศท.คุมแถว สั่งหน้าเดิน ไปยังไปประตูป้อมยาม เพื่อรายงานต่อนศท.เวรยาม

6. เมื่อไปถึงให้สั่งแถวหยุด จัดแถว นิ่ง ขวาหัน แล้วนศท.คุมแถว รายงานต่อนศท.เวรยามว่า “ผม นศท.ไกวัล บิลเดช
ขอนำกำลัง … นาย ไปฝึกวิชาทหาร ณ มณฑลทหารบกที่ 42 ค่ายเสนาณรงค์ พร้อมรับการตรวจเครื่องแต่งกายแล้วครับ”

7. หลังจากนั้น นศท.เวรยาม จะตรวจเครื่องกายนศท. เมื่อเรียบร้อยแล้ว ให้นศท.คุมแถว สั่งจัดแถว นิ่ง ซ้ายหัน หน้าเดิน
แล้วแยกย้าย เดินทางไปที่ค่าย

หมายเหตุ…

1. หากนศท.ไม่มารายงานตัวครบตามกำหนด จะไม่ผ่านกิจกรรมนศท.
2. ถ้าวันใดไม่สามารถรับรายงานตัวได้ เช่น ฝนตก เป็นต้น จะแจ้งให้ทราบ แล้วให้นศท.เดินทางไปค่ายได้ทันที

จากที่ได้สอบถามทางศูนย์ฝึก ก็ได้รับคำตอบว่าให้นศท.ชั้นปีที่ 1 แต่งกายด้วยชุดพละของโรงเรียนก่อน แล้วทางศูนย์ฝึก จะกำหนดวันที่จะต้องใส่ชุดลำลองนศท. หรือชุดเต็มยศอีกครั้ง…

และให้นศท.ชั้นปีที่ 1 ไปรายงานตัวที่ห้องกองพันนศท. ในคาบที่ 5 ก่อนออกไปฝึกด้วย