โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย เริ่มเข้ารับการฝึกวันอังคารที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2551

ณ ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่ 42 ค่ายเสนาณรงค์

ขอให้นศท.ทุกคน เตรียมความพร้อมด้านร่างกาย และเครื่องแต่งกายให้เรียบร้อย เพื่อความปลอดภัยของคุณเอง…

Advertisements