ทางคณะกรรมการกองพันนักศึกษาวิชาทหาร เลื่อนการประกาศผลนศท.หญิงชั้นปีที่ 1 /2551 ออกไปอย่างช้าวันศุกร์ที่ 27 มิถุนายน 2551 เนื่องจากทางศูนย์การฝึกมีปัญหาเรื่องจำนวนการรับนศท.หญิง ทำให้ไม่สามารถประกาศผลได้ทัน

หากทางกองพันได้รับผลแล้วจะแจ้งให้ทราบในเว็บนี้และที่บอร์ดหน้าห้องกองพัน โดยเร็วที่สุด

คณะกรรมการกองพันนักศึกษาวิชาทหาร รุ่นที่ 9

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 

Advertisements