ภาพเข้าค่ายฝึกภาคสนามของนศท.ชั้นปีที่ 2/2550 เมื่อวันที่ 5 – 7 มีนาคม 2551 ณ สวนพร้าว (เค้าเรียกกันแบบนี้) จ.สงขลา

Advertisements