กิจกรรมตักบาตรพระ 2000 รูป เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ทางกองพัน ได้ให้ความช่วยเหลือในด้านกำลังคน ช่วยงานมาตลอดทุกปี โดยในปีนี้ ได้ใช้กำลังนศท.ชั้นปีที่ 3 ส่วนหนึ่ง นศท.ปี 2 ทั้งระดับ ชุมนุมจิตอาสาฟ้าแดง และนักเรียนม.4 ที่จะสมัครเข้าเรียนนศท.ปี 1 มาทำงานครั้งนี้…

ภาพกิจกรรมตักบาตรพระ 2000 รูป วันที่ 25 พฤษภาคม 2551 บริเวณถนนศุภสารรังสรรค์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

ชุดที่ 1 ::: ประชุมชี้แจงงานก่อนปฏิบัติหน้าที่

ชุดที่ 2 ::: ลงพื้นที่

ชุดที่ 3 ::: เคลียร์พื้นที่

ขอบขอบคุณนศท.ที่มาช่วยงานอย่างเต็มที่ทุกคนครับ

คณะกรรมการกองพันนักศึกษาวิชาทหาร รุ่นที่ 9

โรงเรียนหาดใหญ่ิวิทยาลัย

Advertisements