จะประกาศผลในวันพุธที่ 2 กรกฎาคม 2551 และไปรายงานตัวในวันศุกร์ที่ 4 กรกฏาคม 2551 นักเรียนชั้นม.4 คนใดที่ยังไม่มีรายชื่อในรอบที่ผ่านมา คอยตรวจสอบรายชื่อได้ที่บอร์ดหน้าห้องกองพัน ตามวันดังกล่าว และขอให้รักษาเอกสารไว้ให้เรียบร้อย หากตกพร่องหรือสูญหาย ให้ติดต่อที่ห้องกองพันโดยด่วน

คณะกรรมการกองพันนักศึกษาวิชาทหาร รุ่นที่ 9
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย

Advertisements