จากที่ได้สอบถามทางศูนย์ฝึก ก็ได้รับคำตอบว่าให้นศท.ชั้นปีที่ 1 แต่งกายด้วยชุดพละของโรงเรียนก่อน แล้วทางศูนย์ฝึก จะกำหนดวันที่จะต้องใส่ชุดลำลองนศท. หรือชุดเต็มยศอีกครั้ง…

และให้นศท.ชั้นปีที่ 1 ไปรายงานตัวที่ห้องกองพันนศท. ในคาบที่ 5 ก่อนออกไปฝึกด้วย

Advertisements