รับสมัครนศท.ปี 1 ไปปลูกป่า ที่ตำบลบาโรย อำเภอสะเดา วันที่ 2 สิงหาคม 2551 หากนศท.คนใด สนใจจะเข้าร่วมกิจกรรม ให้ติดต่อได้ที่ห้องกองพันนศท.หรือห้องบริการ

Advertisements