นักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปี เริ่มฝึกนศท.ภาคเรียนที่ 2 วันที่ 4 พฤศจิกายน 2551

สำหรับนศท.ชั้นปีที่ 3 ขอให้จัดเตรียมหลักฐานการยื่นนำปลดให้พร้อม เพื่อมอบในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2551

Advertisements