นศท.หญิง

22 มกราคม 2552
07.30 น. >> นัดหมายที่โรงเรียน พร้อมสัมภาระ
07.45 น. >> เดินทางไปสนามฝึกด้วยรถของโรงเรียน
08.15 น. >> รายงานตัวเข้ารัการฝึก

22 – 24 มกราคม 2552 >> เข้ารับการฝึกตามตารางการฝึกของศฝ.นศท.มทบ.42

24 มกราคม 2552

15.00 น. >> พิธีปิดการฝึก
16.00 น. >> เดินทางกลับด้วยรถของโรงเรียน

นศท.ชาย 30 มกราคม 2552

07.00 น. >> นัดหมายที่โรงเรียน พร้อมสัมภาระ
07.30 น. >> เดินทางไปสนามฝึกดวยรถโพธิ์ทอง (เช่า)
08.00 น. >> รายงานตัวเข้ารับการฝึก

30 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์ 2552

3 กุมภาพันธ์ 2552

15.00 น. >> พิธีปิดการฝึก
16.00 น. >> เดินทางกลับด้วยรถโพธิ์ทอง (เช่า)

———————————————————————————————————————————

Advertisements