นศท. สถานศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย กลุ่มวันอังคาร มีกำหนดการฝึกยิงปืนด้วยกระสุนจริง ตามวันและเวลา ดังนี้

นศท.ชั้นปีที่ 3 ชาย,หญิง ทำการฝึกในวันอังคารที่ 18 พ.ย. 2551 ช่วงบ่าย

นศท.ชั้นปีที่ 1 ชาย,หญิง ทำการฝึกในวันอังคารที่ 25 พ.ย. 2551 ช่วงบ่าย

นศท.ชั้นปีที่ 2 ชาย,หญิง ทำการฝึกในวันอังคารที่ 2 ธ.ค. 2551 ช่วงบ่าย

ณ สนามยิงปืน มณฑลทหารบกที่ 42 ค่ายเสนาณรงค์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

Advertisements